Система за назална високопоточна кислородна терапия AIRVO 2 & Optiflow

Производител:

Описание:


AIRVO 2 & Optiflow e система за назална високопоточна кислородна терапия (NFNC). Тази терапия е включена от СЗО в препоръчителните насоки за лечение на COVID-19.

AIRVO 2 Системата за дозирано подаване на кислород в овлажнена газова смес при спонтанно дишане представлява апарат за назална високопоточна кислородна терапия (NFNC) с постоянно положително наляганe.

Посредством разнообразни по размери назални канюли Optiflow, апаратът доставя овлажнена и затоплена газова смес, подадена с положително налягане (PAP) с помощта на вграден генератор. Потокът на газовата смес е в диапазона: от 2 до 60 л/мин. Захранването с кислород е с максимален дебит до 60 л/мин.

NFNC е ефективен метод за кислородна терапия на пациенти с респираторен дистрес и/или хипоксемия и е по-ефективен от стандартната кислородна терапия с нисък дебит по отношение на газообмена, дихателната честота и комфорта. Има устойчиво благоприятно въздействие върху оксигенацията и физиологичните параметри за пациенти с остра респираторна недостатъчност.

Спомага за намаляване на реинтубацията при пациенти с хипоксемична дихателна недостатъчност.

СЗО включва в препоръчителните  насоки за лечение на COVID-19 използването на назална терапия с висок поток за пре-оксигенация преди интубация и за неинвазивна респираторна поддръжка с внимателно наблюдение за клинично влошаване при избрани пациенти с хипоксемична дихателна недостатъчност.

Scroll Up