Описание:

Medicop предлага широк спектър от флоуметри, вакуум-регулатори и устройства за аспирация. Могат да бъдат свързани към различни газови системи – вакуум, кислород или сгъстен въздух. Монтирани директно или на стена чрез релса. Налични са разнообразни  модели в зависимост от дебита и размерите им. Предлагат се и различни стнадарти газови терминални устройства – дози и куплунзи.

Medicop ФЛОУМЕТРИ

Мерителна тръба за флоуметрите позволява фина настройка на потока в границите от 0 до 15 l/min.

Налични са следните конфигурации от флоуметри – за директен стенен монтаж и за монтаж на шина (релса), единични и двойни, за кислород и въздух.

Флоуметрите са оборудвани с проби с различни стандарти (DIN, AFNOR, British, UNI, C&U, Japanese  и др.).


Medicop ОВЛАЖНИТЕЛ

Овлажнителите на Medicop са многократни и  еднократни.

Многократните овлажнители са изработени изцяло от полисулфон, така че могат да се стерилизират до 134°С. Капацитетът на бутилката е голям (300 мл). Mоже да избира между овлажнители тип “bubbles” и небулайзери.


МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА АСПИРАЦИЯ

Устройства за постоянен дренаж

Устройствата за постоянен дренаж се използват при продължителни аспирационни интервенции. Източникът на вакуум преминава през воден стълб, което позволява настройки на ниски нива на вакуума в границите от 0  и -0,05 bar.


Конектори за медицински газове

Конекторите за медицински газове, за отвеждане на анестетични газове и за работа с медицински устройства се произвеждат по такъв начин, че могат да се свържат едиствено  с дозите за вида газ, за който са предназначени. Дозите и конекторите за определените газове си съотвестват по цвят, предписан в стандарта. Конекторите на Medicop се предлагат за следните медицински газове: въздух, кислород, вакуум,  райски газ, въглероден диоксид, азот.

Scroll Up