Сертификати

От 2006 година „Медилон” ЕООД има внедрена Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001 с обхват на сертификация внос и доставка на медицинска апаратура, консумативи и резервни части и сервизно обслужване на медицинска апаратура.

„Медилон” ЕООД  е ангажирана с непрекъснатото подобряване на системата за управление на качеството. Нашите усилия са насочени към високо качество на предлаганите продукти и на сервизното обслужване.

Scroll Up