Описание:

Разнообразието от химични индикатори на Steris Corporation позволява контрол както на процесите по измиване и дезинфекция на медицинските изделия, така и на тяхната стерилизация.

Индикаторът за измиване на изделията Browne STF е проектиран внимателно, за да действа по еквивалентен начин на тестовете за замърсяване при машини за автоматично измиване. Съдържащ два вида протеини, липиди и полизахариди, индикаторът Browne STF наподобява ефикасността на почистване на тестовете за замърсяване за хирургични инструменти, описани в ISO/TS 15883-5. Индикаторът Browne STF не съдържа кръвни продукти.

Химичните индикатори на Steris са от Клас І, ІV и VІ и позволяват прецизен контрол и верификация на процеса на стерилизация. Патентованата технология на използваното мастило върху индикаторите способства за ясно отчитане на резултатите в края на стерилизационния процес.

Scroll Up