Описание:

Успешният тест потвърждава, че проникването на парата  в теста е бързо и че въздухът и другите некондензируеми газове са отстранени успешно. Листът с химичния индикатор в центъра на пакета показва определена промяна на цвета от жълт в тъмносин/лилав, когато е изложен на специфична комбинация от време, температура и пара.

Scroll Up