Описание:

Обширната гама от биологични индикатори Steris Corporation, позволяват мониторинг на различни типове процеси на стерилизация: парова стерилизация, стерилизация с водороден пероксид, стерилизация с етилен оксид и с пероцетна киселина.

Биоиндикаторите съдържат определена популация от бактериални спори, инокулирани върху филтърна хартия и поставени в пластмасови епруветки за култивиране. Чупещи се стъклени ампули съдържат среда за култивиране след екпозиция на стерилизационния процес.

Всяка кутия с биоиндикатори съдържа сертификат, номер на колекцията с култури, партиден номер, дата на валидност, спорова популация и  данни за резистенстност.

 

 

Scroll Up