Описание:

Prima 460 Анестезиологичната система е надеждна платформа, която е лесна за употреба.

Анестезиологичната система Prima 460 има шест режима на вентилация, SP M5 пациентен монитор, съвместими със Selectatec места за свързване на изпарители (два или три) с опция за interlock за трите изпарителя, използване на до четири бутилки, напълно интегриран респиратор и абсорбер за въглероден диоксид, електронен дисплей за потока и конвенционален флоуметър (опциr).

Scroll Up