Описание:

Мониторът Olympic Brainz е последна технология в церебралното функционално мониториране (CFM), което позволява стартиране на наблюдението в три лесни стъпки: свързване с електрическото захранване, поставяне на електродите и започване на записа.

Мониторът Olympic Brainz осигурява aEEG (амплитудно интегрирана ЕЕГ), ЕЕГ в реално време и непрекъснато измерване на импеданса в конфигурации с 1, 2 до 3 канала. Интерфейсът на монитора позволява мониториране на функционирането на мозъка в реално време, като осигурява жизнени данни, които могат да са в помощ при  прогнозиране на резултатите от лечението.

Scroll Up