Fisher & Paykel Neopuff Бебешки Ресусцитатор

Производител:

Описание:

Ресусцитаторът Neopuff  на Fisher & Paykel Healthcare е лесен за ползване и е подходящ за родилните и неонатологичните отделения, операционни зали, при транспортиране и за спешните отделения, когато е необходимо.

Ресусцитаторът Neopuff  се управлява ръчно, захранва се с медицински газ и осигурява вдишвания при регулиран поток с постоянно пиково инспираторно налягане (PIP) и позитивно крайно експираторно налягане (PEEP) за новородените.

Scroll Up