Описание:

1.       RT-серия Пациентни шлангове/кръгове с високо качество за инвазивна вентилация
 •          В най-висша степен регулация на кондензацията при различни условия чрез спиралната подгряваща технология.
 •          Постоянният комплайънс и ниско съпротивление намаляват усилията при дишане.
 •          Фиксирането на температурната проба е проектирано, за да осигури правилна ориентация на пробата за ефективно отчитане.
 •          Шланговете се доставят в комплект, готов за работа.
 •          Леки са и са гъвкави.
 2.       Evaqua Пациентни шлангове/кръгове

EVAQUA технологията позволява на водната пара да се изведе чрез дифузия през стената на експираторния шланг преди да има възможност да кондензира вътре в шланга или в респиратора. Резултатът от тази технология е лесна за употреба система, която е проектирана,  така че  шлангът да остава затворен  и предпазен от интервенция от страна на лекарите.

 •        Подпомага затворената система.
 •        Свежда до минимум алармите на респиратора, свързани с наличие на кондензация.
 •        Филтърът на системата остава сух.
 •        Цялата система запазва ниско съпротивление на потока.
 •        Намалява се усилието при дишане.
 •        Намалява се времето за обслужване на шланга.
Scroll Up