Описание:

VR1 е апарат за респирация при спешни случаи. Той е с опростено устройство, преносим, безопасен, с ниско тегло и малки размери (колкото длан). Бърз за настройка, лесен за употреба и притежаващ основните клинични характеристики, VR1 е идеален за приложение при спешни случаи и критични ситуации, независимо къде възникват ( в транспорта, производството, търговските обекти, болниците или на отдалечени места).

Приложим при изследвания с ядрено-магнитен резонанс.

Възможност за работа с PEEP.

Scroll Up