Системa за фототерапия NATUS BilliCare

Производител:

Описание:

Системaта за фототерапия NATUS BilliCare е удобно устройство, с бърз и лесен за употреба интерфейс. NATUS BilliCare притежава уникални характеристики като способност да измерва билирубин след 24-та седмица гестационна възраст. BilliCare Системaта изисква само единично измерване за тест, ето защо тя е по-бърза и по-малко инвазивна. Не се извършва рутинно калибриране на устройството и може да се използват сменяеми връхчета за предотвратяване на предаването на инфекции.

BilliCare е валидирана в клиничните проучвания като система, даваща резултати, сравними с тези от кръвни тестове.

Scroll Up