Нискотемпературен стерилизатор Steris Corporation V-PRO MAX

Производител:

Описание:

С изключителната си съвместимост с различни видове материалите и мощното си стерилизационно действие, стерилизаторът V-PRO maX прави звената за стерилизация по-продуктивни, последователни в резултатите и надеждни, което води до създаване на висок стандарт в грижата за пациентите.

Благодарение на наличните три стерилизационни цикъла, със стерилизатора V-PRO maX могат ефективно да се обработват различни типове инструменти. Цикълът за гъвкави енодсопи позволява  стерилизация на хирургически гъвкави ендоскопи с един или два лумена за 35 минути. Цикълът за изделия без лумен е 28-минутен и  стерилизира устройства като телескопи, биполярни пинсети, камери, световоди, батерии и ендоскопи без лумен. За стерилизиране на инструменти с лумен от неръждаема стомана като резектоскопи, троакари и канюли, стерилизаторът V-PRO maX е оборудван с  55-минутен цикъл за изделия с лумен.

V-PRO maX стерилизира с 59% водороден пероксид по време на всеки цикъл, за разлика от други стерилизатори, които концентрират стериланта до 94%. По-ниската концентрация на водороден пероксид намалява риска от увреждане на изделията и инструментите.

Стерилизаторът V -PRO maX дава възможност за бърза стерилизация на медицински изделия, чувствителни към топлина и влага.

Scroll Up