Описание:

ZOLL® R Series® комбинира дефибрилатор, ЕКГ монитор, с допълнителни възможности за мониториране и неинвазивно транскутанно пейсиране с комуникативност, принтиране на данни и възможности за запис на данни в един лек и портативен апарат. Устройството е проектирано за работа във всякакви ситуации на ресусцитация и неговият малък, компактен и лек дизайн го правят подходящ за употреба по време на транспортиране на пациента. Продуктът се захранва от АС ел. мрежа и от лесно сменяем батериен кит, който се презарежда бързо в устройството, при включването му в АС ел. мрежата. В допълнение, батерията на апарата може да бъде презаредена и тествана в ZOLL SurePower Зарядно устройство.

Scroll Up