През 2012 г. „Медилон” ЕООД реализира проект по изграждане и оборудване на Сектор Централна стерилизация в Университетска болница „Лозенец”.

Изпълнението на проекта е съобразено с европейските изисквания за болнична хигиена и стандартите за пространствено обособяване на функционални зони: зона за приемане и деконтаминация/дезинфекция на нестерилни изделия; зона за опаковане и подготовка на материали; зона за стерилизация и зона за съхранение и разпределение на стерилните изделия.

Всяка от зоните е оборудвана със съвременна апаратура и обзавеждане, които позволяват високоефективно организиране на работния поток в Централна стерилизация: ултразвукови вани за почистване; миялно-дезинфекционни машини за инструменти, колички и болнично обзавеждане; опаковъчни маси и аксесоари; парови стерилизатори, нискотемпературни стерилизатори с водороден пероксид и пероцетна киселина.

Ефективната организация на цялостния процес по дезинфекция и стерилизация и високотехнологичното оборудване в Сектора осигуряват ежедневна обработка на голям брой стерилни единици и успешна превенция и  контрол на нозокомиалните инфекции.

Scroll Up