През 2007г. „Медилон” ЕООД беше избрана за изпълнител по проект на Програма ФАР BG 2004/016-919.01.01 „Преструктуриране на пилотни многопрофилни болници и развитие на спешната медицинска помощ с цел подобряване на достъпа до здравеопазване на уязвими групи, със специален фокус върху ромското население”.

Многопрофилните болници МБАЛ “Христо Ботев” АД – Враца и МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр. Смолян получиха инкубатори за новородени, анестезиологични апарати, преносими механични вентилатори  и манекени за обучение.

На официална церемония, организирана от Министерство на труда и социалната политика, на „Медилон” ЕООД беше връчен сертификат за изпълнението на проекта.

Scroll Up