Project-sterilization_0103horiz

Проект „Централна стерилизация”

През 2012 г. „Медилон” ЕООД реализира проект по изграждане и оборудване на Сектор Централна стерилизация в Университетска болница „Лозенец”. Изпълнението на проекта е съобразено с европейските изисквания за болнична хигиена и стандартите за пространствено обособяване на функционални зони: зона за приемане и деконтаминация/дезинфекция на нестерилни изделия; зона за опаковане и подготовка на материали; зона за […]

Проект по Програма ФАР

През 2007г. „Медилон” ЕООД беше избрана за изпълнител по проект на Програма ФАР BG 2004/016-919.01.01 „Преструктуриране на пилотни многопрофилни болници и развитие на спешната медицинска помощ с цел подобряване на достъпа до здравеопазване на уязвими групи, със специален фокус върху ромското население”. Многопрофилните болници МБАЛ “Христо Ботев” АД – Враца и МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” […]